Cíl webu: přihlášení na seminář, školení, konferenci nebo webinář

Návštěvníci se na internetových stránkách mohou přihlašovat na seminář, konferenci, byznysovou snídani, školení nebo seminář přes internet (webinář, webcast).

Firmy i živnostníci mohou pomocí semináře, konference nebo setkání online (webinář, webcast) nabízet služby. Je to často využívaný cíl webových stránek. Obvyklé je také poskytnutí užitečných rad a doporučení nebo online vzdělávání. Pro libovolnou formu setkání platí stejná pravidla. Než se návštěvník přihlásí, musí k vám získat důvěru. Je proto důležité, aby web obsahoval prvky důvěryhodnosti: reference zákazníků, profily přednášejících a obsahy přednášek. Nesmí chybět termín konání a případná cena za účast včetně daně i bez daně.

Pokud setkání, konference, seminář nebo webinář navazuje na předchozí ročník, je vhodné stránku doplnit výsledky anket, minulé prezentace, videa z konference, citace z médií a další prvky. Větší akce také vyžadují propagaci firemních log zapojených sponzorů či partnerů. Protože je konference místem pro setkání, zveřejňují někteří pořadatelé kontakty na přihlášené posluchače. Tyto kontakty je ovšem možné zveřejnit jen se souhlasem přihlášených.

V rámci prezentace samotné akce už můžete odkazovat rovnou na přihlášení. Odkazy nebo tlačítka by měla být umístěna na výrazných a viditelných místech. Jestliže je akce významná nebo například školení pořádáte pravidelně, můžete zařadit odkaz do hlavní nabídky. Pojmenování v hlavní nabídce se řídí podle známosti dané akce. Jestliže hrozí nebezpečí, že by název většina návštěvníků nepochopila, použijte raději obecné pojmenování: "Konference o bezpečnosti“, "Konference o internetovém marketingu“. Naopak veřejností hodně známý název lze uvést v původní podobě: například "Konference Web top 100“.

Stránka s prezentací školení má mírně odlišnou strukturu od prezentace konference nebo webináře. Osvědčuje se uvést přehled všech školení na jedné stránce. Pod nadpisem školení je vhodné uvést stručný obsah. Ke školení uveďte termín konání, počet volných míst, požadované znalosti účastníků, návaznost na předchozí školení ("Toto školení je určeno pro účastníky pokračujícího kurzu XY“). Jakmile nasbíráte dostatečný počet účastníků, lze přihlašování ke kurzu otevřít pro náhradníky. Zájemce je potřeba výrazně upozornit, aby si uvědomovali nezávaznost přihlášení ("Kurz je nyní otevřen pro náhradníky. Pokud se uvolní místo, kontaktujeme vás“). Další možností je při plné obsazenosti zveřejnit odkaz na náhradní termín ("Kurz je bohužel obsazen, můžete se přihlásit na další termín“). Podobně lze postupovat i při obsazenosti konference, webináře nebo jiné akce.

Samotné přihlašování na akci může probíhat e-mailem, telefonem a formulářem. Do formuláře se vyplňují údaje, volí termín účasti (v případě většího počtu termínů) a někdy dokonce i témata přednášek, které chce účastník navštívit. Čím je formulář komplikovanější, tím se snižuje ochota účastníků ho vyplňovat.

Dobrým zvykem je zasílat přihlášeným účastníkům e-maily s připomenutím. Posílá se e-mail týden a den před akcí. Po akci se posílá na e-mail dotazník s výzkumem spokojenosti s přednáškami / seminářem.

Propagace akce v rámci webu

Někdy bývá konference na samostatných vyhrazených stránkách se zvláštní webovou adresou (například webtop100.cz). V jiných případech jsou prezentační stránky akce součástí firemního webu. V těchto případech je pro zvýšení úspěšnosti akce nutné zajistit výraznou propagaci v rámci celého webu. Proto přidejte textovou upoutávku do všech navštěvovaných částí webu. Nezapomeňte přidat upoutávku do stránek, které nemají tak velkou návštěvnost, ale dohromady tvoří významný zdroj návštěvnosti. Typickým příkladem jsou články v blogu. Z textu odkazujte na samostatnou stránku o vaší akci. Můžete také odkazovat rovnou na přihlášení. Odkazování je třeba posoudit podle kontextu. Pokud je akce bezplatná, zájemci se velmi pravděpodobně přihlásí. U placené akce doporučujeme odkazovat spíše na stránku s podrobnostmi.

Poradíme vám bezplatně

Uvažujete o pořádání webináře, semináře nebo konference? Využijte našich zkušeností a poraďte se s námi zdarma.

Jak pracuji?

Jsem zamilovaný do
online marketingu

Internetový marketing dělám srdcem. Proto také experimentuji a zkouším sám na svých webech. Osvědčené postupy používám u klientů.

Opírám se
o data

Svá rozhodnutí se snažím opřít o data, průzkumy, webovou analytiku, uživatelské výzkumy nebo alespoň testování.

Spolupracuji se
specialisty

Online marketing se posunul a na jednotlivé oblasti vyžaduje zapojení specialistů. Nepracuji proto sám. Jednotlivé specialisty mezi sebou propojuji a mojí snahou je dosáhnout nejlepších výsledků.