Obchodní a marketingové cíle firmy

Ve středních a velkých firmách navrhuje obchodní a marketingové cíle firmy obvykle vedoucí příslušného oddělení. U nadnárodních firem může cíle firmy schvalovat mateřská firma. Malé firmy a živnostníci si stanovují své záměry sami.

Živnostníci a malé firmy si své cíle stanovují sami. Provoz středních a velkých firem většinou výrazně ovlivňuje vedení (management). Existují ovšem firmy, kde strategii a cíle navrhují samotní zaměstanci. Jedná se o tzv. svobodné firmy. Tento článek je psán podle zkušeností z působení ve firmách Seznam.cz, ESET, IDG a na základě stovek konzultací s majiteli středních firem i živnostníků.

Marketingové cíle navrhuje marketingový ředitel

Ve středních firmách obvykle navrhuje marketingové cíle podniku zaměstnanec na pozici marketingového ředitele nebo marketingového manažera. Stanovené cíle mají úzkou vazbu na plánovaný rozpočet. Jedná se o peníze vyhrazené na konkrétní aktivity: reklamu v televizi, rozhlase, ve vyhledávačích a obsahové síti, tvorbu a správu webu. Rozpočet obvykle jde překročit jen se souhlasem vedení. Při překročení rozpočtu se ve firmě hledají ušetřené peníze z jiných zdrojů a oddělení.

Rozpočet bývá schvalován mateřskou firmou. Proto je někdy velmi složité peníze přesouvat. Takovou změnu musí často schválit vlastník firmy v zahraničí. Když firma ušetří peníze a splní stanovené cíle, snaží se je obvykle koncem roku utratit na jiné aktivity. Pokud by totiž peníze ušetřila, mateřská firma by příště rozpočet snížila.

Marketingové cíle zahrnují také položky, které ovlivňují prodej nepřímo. Část rozpočtu je například vyhrazena pro budování značky. Cíle mohou rovněž kopírovat obchodní cíle. Reklama a další části marketingu ovlivňují chování zákazníků a mají vliv na objednávky zboží nebo služeb. Z marketingových cílů je možné vycházet při definici cílů webu.

Obchodní cíle navrhuje obchodní ředitel

Cíle obchodního oddělení navrhuje vedoucí nebo obchodní ředitel. Obvykle se jedná o jasně stanovené počty prodaného zboží, služeb nebo obojího. V některých firmách pozici obchodního a marketingového ředitele spojují. Odpovědný člověk má potom na starosti jak vedení obchodního oddělení, tak marketingový tým. V menších a některých středních firmách navrhuje obchodní a marketingovou strategii obvykle zakladatel, jednatel nebo ředitel. Obchodní záměry jednoznačně ovlivňují cíle webových stránek.

Živnostníci si navrhují cíle sami

Oproti středním a velkým firmám mají živnostníci nevýhodu v tom, že v případš potíží nedostávají od mateřské firmy. Na investice do marketingu nemají přímo vyhrazené peníze anebo jich je opravdu malé množství. To živnostníka nutí k obezřetným investicím. Objevují se požadavky na rychlou návratnost. Hledají se formy marketingu, které jsou zaměřeny na výkon.

Jak mohou vypadat obchodní a marketingové cíle

Obchodní a marketingové cíle mohou být definovány různým způsobem. V případě středních a velkých firem se objevují rozsáhlé dokumenty včetně zdůvodnění. Firma například může chtít zvýšit znalost značky o XY %. Obchodní záměr lze popsat například tak, že společnost prodá 1 000 kusů svých výrobků firmám typu B2B (business to business, firma prodává jiné firmě). Rovněž je možné cíl popsat ještě podrobněji: „Získáme čtyři nové zákazníky s obratem 10 milionů z oblasti telekomunikací“. Živnostník si může své cíle popsat podobným způsobem.

Pomůžeme vám zdarma

Chcete pomoci s návrhem marketingových cílů pro firmu nebo živnost? Poraďte se s námi zdarma během úvodní bezplatné konzultace.

Jak pracuji?

Jsem zamilovaný do
online marketingu

Internetový marketing dělám srdcem. Proto také experimentuji a zkouším sám na svých webech. Osvědčené postupy používám u klientů.

Opírám se
o data

Svá rozhodnutí se snažím opřít o data, průzkumy, webovou analytiku, uživatelské výzkumy nebo alespoň testování.

Spolupracuji se
specialisty

Online marketing se posunul a na jednotlivé oblasti vyžaduje zapojení specialistů. Nepracuji proto sám. Jednotlivé specialisty mezi sebou propojuji a mojí snahou je dosáhnout nejlepších výsledků.