Základní analýza webu: první dojem ze stránek

Podle průzkumů lidé posoudí web během 10 sekund. V tomto krátkém čase se rozhodují, zda-li na webu zůstanou anebo web opustí.

Uživatel posoudí internetovou stránku během 10 sekund. Během dalších 20 sekund je uživatel stále nakloněn k odchodu ze stránek. Pokud se vám povede udržet uživatele na stránkách déle než 30 sekund, ochota zůstat se výrazně prodlužuje (zdroj: How Long Do Users Stay on Web Pages?).

10 sekundový test

Pokud vám bude dělat problémy posuzovat vlastní web, navrhněte si tzv. personu. Persona je fiktivní uživatel, který má své jméno, věk, koníčky a určité počítačové znalosti. Na web se v rámci testu můžete dívat očima své persony. Představujte si například: jsem muž, Josef Novák, 50 let, pracuji jako truhlář a přicházím na tento web. Najděte si na internetu fotku a dejte si jí vytištěnou před sebe. Případně požádejte o test někoho jiného nebo si "prohoďte weby" - vy otestujete web někoho jiného a jiný na oplátku otestuje váš.

Zapněte si stopky. Zobrazte si internetovou stránku - cizí nebo svoji. Zkuste se na stránku dívat tak, jako kdybyste ji neznali a nikdy na ní nebyli. Během 10 sekund si zapisujte nebo pamatujte své pocity a dojmy z webu. Můžete za 10 sekund proklikat celý web. Můžete se také 10 sekund každé stránce jednotlivě a test si vztáhnout ke konkrétní prohlížené stránce. Je možné dělat libovolný počet testů (tímto způsobem můžete otestovat celý váš web). Pokud posuzujete vlastní web, buďte nekompromisní a velmi přísní. Cílem není se chválit, ale nechat na sebe působit první dojem. Jakmile odpočet skončí, zaměřte se na tyto otázky:

1. Okamžitě poznáte, co web nabízí? Co se web snaží prodat? Co je pro majitele webu důležité, aby návštěvníkům předal?

2. Je vám naprosto jasné, komu je web určen? (koncový zákazník, firma, státní správa...)

3. Pokud je web určen pro různé skupiny uživatelů, je to z toho poznat?

4. Obsahuje web na výrazných místech v horní části prvky důvěryhodnosti? Nakoupili byste nebo využili byste jejich služeb? Jsou tyto prvky důvěryhodnosti snadno a rychle dostupné nebo viditelné? Zaplatil bych jim za zboží / služby předem? Neměl bych strach, že o své peníze přijdu?

5. Jak na vás působí vzhled stránek? Je shodný s tím, co web nabízí? Např. web s luxusním zbožím musí mít odpovídající vzhled a nepůsobí "levně".

6. Neklade vám web zbytečné překážky? Chová se tak, jak se chovají weby z podobné kategorie?

7. Měli jste pocit, že firma / provozovatel webu dává na webu jasně najevo odlišnost od konkurence?

8. Máte pocit, že jsou na webu jasně a zřetelně uvedeny všechny zásadní výhody a přednosti? Zaměřte se na pohled zákazníka, nikoliv pohled firmy / provozovatele webu.

9. Jaký máte pocit z textů? Čtou se vám dobře?

10. Je web orientovaný zákaznicky (problémy řeší z pohledu zákazníků) anebo prezentuje výhradně pohled firmy / provozovatele webu (na webu se mluví hlavně z pohledu firmy / majitele webu)?

11. Narazili jste na webu na problémy, které vás jako uživatele nepříjemně překvapily?

12. Sdílel bych tyto stránky na sociálních sítích (např. na Facebooku) nebo bych poslal odkaz kamarádovi, aby se na ně podíval? Narazil jsem na webu na místa, která vyvolala pocit "to si nesmím nechat pro sebe"?

 

 

10 sekundový test v praxi

Web k testu byl vybrán náhodným způsobem. Cílem není poškodit majitele webu, ale pomoci ostatním. Jedná se tedy o příklad pro vzdělávací účely.

Slavona.cz

1. Okamžitě poznáte, co web nabízí?

Web se věnuje dřevěným oknům a dřevěným dveřím. Není hned jasné, zda-li jde o výrobce nebo jen prodejce. Na první pohled není jasná spojitost s uvedenými domy v části "Referenční ukázky realizací Slavona". Patrně se jedná o nabídku zabudování oken a dveří do těchto domů.

2. Je vám naprosto jasné, komu je web určen? (koncový zákazník, firma, státní správa...)

Web je pravděpodobně určen majitelům rodinných domů. Může se jednat také o majitele starších domů.

3. Pokud je web určen pro různé skupiny uživatelů, je to z toho poznat?

Není poznat, že by byl web určený pro různé skupiny uživatelů (například pro případné dodavatele / partnery, kteří by tato okna také prodávali).

4. Obsahuje web na výrazných místech v horní části prvky důvěryhodnosti? Nakoupili byste nebo využili byste jejich služeb? Jsou tyto prvky důvěryhodnosti snadno a rychle dostupné nebo viditelné?

Na webu jsou vidět nějaké certifikáty. Jsou ale v dolní části webu. Chybí jakékoliv reference v podobě citací zákazníků. Je velmi těžké se k citacím doklikat. Celý web je anonymní - nikde nejsou kontakty na živé lidi a jejich fotografie či osobní profily.

5. Jak na vás působí vzhled stránek? Je shodný s tím, co web nabízí? Např. web s luxusním zbožím musí mít odpovídající vzhled.

Web na hlavní straně jasně ukazuje okna. Na podstránkách se však zobrazování oken / dveří ztrácí - to platí zejména pro sekce o firmě. Vzhled webu působí pozitivně, čistě.

6. Neklade vám web zbytečné překážky? Chová se tak, jak se chovají weby z podobné kategorie?

Nevypadá to, že by se web choval na první pohled zcela odlišně od jiných podobných webů. Uživatele nijak nepříjemně nepřekvapuje.

7. Měli jste pocit, že firma dává na webu jasně najevo odlišnost od konkurence?

Ne. Firma to nedává silně najevo.

8. Máte pocit, že jsou na webu jasně a zřetelně uvedeny všechny zásadní výhody a přednosti? Zaměřte se na pohled zákazníka, nikoliv pohled firmy / provozovatele webu.

Přednosti a výhody nejsou na hlavní straně uvedeny tak silně, jak by mohly být. Silné přednosti a výhody chybí i na náhodně otevřených podstránkách.

9. Jaký máte pocit z textů? Čtou se vám dobře?

Textů je na hlavní straně příliš mnoho. Na podstránkách se v horní části stránky opakuje stále stejný text: "Vyrábíme dřevěná okna a myslíme na úsporu energií. Jistě, to vás nepřekvapí. Ale přemýšlíme za vás i v ekologických souvislostech. Dřevo je nádherný, a přitom obnovitelný materiál."

10. Je web orientovaný zákaznicky (problémy řeší z pohledu zákazníků) anebo prezentuje výhradně pohled firmy / provozovatele webu (na webu se mluví hlavně z pohledu firmy / majitele webu)?

Z textů webu je cítit snaha zaujmout především roboty vyhledávačů. Svědčí o tom například pasáže s vchodovými dveřmi. Text se hůře čte. Obsahuje zbytečná slova i celé věty. Jsou v něm fráze, které nemají pro čtenáře webu žádnou přidanou hodnotu ("Dřevěné vchodové dveře jsou volbou, která v sobě spojuje tradici s moderními technologiemi výroby zaručujícími vysoké užitné hodnoty").

11. Narazili jste na webu na problémy, které vás jako uživatele nepříjemně překvapily?

Vyhledávání je umístěno v nezvyklé části stránek. Obvykle bývá v horní části webu po pravé straně. Na podstránkách vyhledávání zcela mizí.

Jak pracuji?

Jsem zamilovaný do
online marketingu

Internetový marketing dělám srdcem. Proto také experimentuji a zkouším sám na svých webech. Osvědčené postupy používám u klientů.

Opírám se
o data

Svá rozhodnutí se snažím opřít o data, průzkumy, webovou analytiku, uživatelské výzkumy nebo alespoň testování.

Spolupracuji se
specialisty

Online marketing se posunul a na jednotlivé oblasti vyžaduje zapojení specialistů. Nepracuji proto sám. Jednotlivé specialisty mezi sebou propojuji a mojí snahou je dosáhnout nejlepších výsledků.