Radim Hasalík - Specialista online marketingu

Tojecool.cz - předražený státní web pro mladé: minulost a současnost

Krajský úřad Středočeského kraje spustil projekt Tojecool.cz. Po zatčení tehdejšího hejtmana Davida Ratha byl web označen za nepotřebný a zrušen. Celkově z něj kraj zaplatil 1,95 milion korun neznámé firmě Koch & Koch, a.s.

Kauzu projektu Tojecool.cz jsem začal sledovat ještě jako externí spolupracovník magazínu ITBIZ.cz. Za web pro mladé inkasovala neznámá společnost Koch & Koch, a.s., celkem 1,95 milionů korun. Oslovení odborníci shodně označovali web jako předražený. Korunu všemu pak nasadil sám úřad, který po zatčení Davida Ratha označil projekt jako nepotřebný a nechal sporný web zrušit.

Co je mým cílem?

Nechci se smířit s tím, že úřad investoval 1,95 milionů korun a za zrušený projekt nebude nikdo potrestán. Vadí mi, že krajský úřad dosud neudělal vlastní šetření. Dokonce ani nestanovil postupy, které by měly zabránit opakování podobné nesmyslné investice. Policie sice obvinila tehdejší tiskovou mluvčí Berill Maschekovou z trestného činu, státní zástupce však obvinění Maschekové zastavil. Úřad v souvislosti s projektem udělal směrem k veřejnosti řadu chyb. Nikdy se za ně veřejně neomluvil a kromě propuštění Berill Maschekové nepotrestal žádné jiné úředníky.

Proč nechci, aby šetření projektu vyšumělo "do ztracena"? Protože pokud budeme tolerovat, že státní úřady vyhodí z okna libovolné peníze a nic se nestane, nedojde nikdy k nápravě. Pokud úřady budou občanům házet klacky pod nohy a postupovat netransparentně, nikdy nebudeme vědět, proč a jak jsou utraceny naše společné peníze. Investice mohla být využita na užitečnou věc. Namísto toho skončila ve firmě, která nebyla vybrána prostřednictvím veřejné zakázky, ale interně na úřadu. Firma dokonce aktivně nepůsobila v našem oboru. Byla založena několik měsíců před realizací zakázky.

Na co čekám?

2. 10. 2014 - podle Transparency International znamená dohled to, že na další práci státního zástupce dohlédne nadřízené vyšší státní zastupitelství. Neznamená to, že vyšetřování končí. 

29. 9. 2014 - dorazilo vyjádření od Obvodního státního zastupitelství Prahy 5: "Vaše podání ze dne 14.7.2014 a 5.9.2014, týkající se trestního řízení ohledně veřejné zakázky na vytvoření a správu internetových stránek ToJeCool.cz., byla vyhodnocena jako podnět k výkonu dohledu nad činností dozorového státního zástupce a spolu s kompletním spisovým materiálem PČR byla postoupena Městskému státnímu zastupitelství v Praze k výkonu dohledu.". Zjišťuji v právní poradně Transparency International, co to přesně znamená (opravdu z toho nejsem moudrý). 

3. 9. 2014 - policie pravděpodobně nezahájí nové vyšetřování. Postoupila případ k přezkoumání Obvodnímu státnímu zastupitelství pro Prahu 5. Od právní poradny Amnesty International jsem k tomu obdržel doplnění: "Znamená to pouze to, že věc již nešetří ÚOKFK. Dozor nad přípravným řízením má nyní Obvodní státní zastupitelství na Praze 5 a vyšetřování tak pravděpodobně vede zdejší odbor hospodářské kriminality."

25. 8. 2014 - poslední nadějí tedy zůstává policie ČR a ještě se nevyjádřila Evropská komise. Ředitel úřadu mi nabízí osobní schůzku, ale nejsem si jistý jejím přínosem. Proto to ještě zvažuji. 

4. 8. 2014 - poslední instituce, která ještě zbývá a možná může pomoci: Veřejný ochránce práv. Poslal jsem žádost o šetření a pomoc. Později (25. 8. 2014) ovšem došlo vyjádření, že v tomto ohledu nemohou pomoci.

30. 7. 2014 - obrátil jsem se s žádostí o pomoc a radu na právní poradnu Transparency International - Česká republika, o.p.s. Také jsem kontaktoval legislativní odbor Parlamentu České republiky Poslanecké sněmovny. Snažím se zjistit, zda-li existují další právní možnosti v této věci. Legislativní odbor mi 4. 8. 2014 napsal, že na položené otázky může odpovědět pouze kraj, kontrolní orgán ministerstva nebo právník. 

29. 7. 2014 - obdržel jsem pozvání na osobní schůzku. "Abychom předešli dalším komunikačním nedorozuměním jsem připraven věc s Vámi projednat osobně," napsal mi mimo jiné Mgr. Robert Georgiev, zástupce ředitele Krajského úřadu Středočeského kraje. Navrhl mi ovšem termíny, kdy nemohu. Se schůzkou souhlasím v jiný termín. Přesto jsem poprosil o odpověď na poslední dotazy na e-mail. 

29. 7. 2014 - obrátil jsem se s dotazem na informační středisko Europe Direct, ústřední informační službu Evropské komise. Zajímám se o možnost šetření / zásahu ze strany Evropské unie.

28. 7. 2014 - zástupce ředitele pro oblast veřejné správy, Mgr. Robert Georgiev, nedodržel zákonem stanovenou lhůtu 30 dní na odpověď. Urguji telefonicky a e-mailem.

8. 7. 2014 - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Odbor vnitřní kontroly obdrželo moji výzvu k pokračování šetření Tojecool.cz a prověření dalších nejasných okolností. Na jejich žádost jsem 14. 7. 2014 doplnil další fakta, která policie pravděpodobně neprošetřovala a čekám na výsledek šetření. 

23. 6. 2014 - Ministerstvo vnitra bude šetřit, zda byl postup kraje v souladu se zákonem o krajích. Ministerstvo bohužel nemůže zkoumat formální stránku odpovědí úřadu. Ministerstvo vnitra také předalo část podnětu k šetření na Ministerstvo financí (23. 7. 2014 - Ministerstvo financí odpovědělo. Nedokáže zasáhnout - viz PDF). Toto ministerstvo může prošetřit hospodárnost projektu. Případná pochybení kraje v rámci odpovídání dle zákona o svobodném přístupu k informacím mám řešit samostatnou stížností. Stáhněte si v PDF informaci o zahájení šetření ze strany Ministerstva vnitra.

23. 6. 2014 - Mgr. Robert Georgiev odpověděl na stížnost (PDF). Z jeho vyjádření vyplývá, že krajský úřad prověřoval zakázku v rámci interního šetření. Kraj neuznal pochybení v jednotlivých krocích a nevydal veřejnou zprávu o výsledcích šetření. Kraj nedal jasně veřejně najevo postupy, které zabrání opakování podobných případů. Veřejné zakázky prý posuzuje Odbor veřejných zakázek, ale z vyjádření není jasné, zda byl odbor vytvořen na základě pochybení u zakázky "Tojecool.cz". S vyřízením odpovědi nesouhlasím a podal jsem proti tomu stížnost.  

13. 6. 2014 - ePodatelna  Krajského úřadu Středočeského kraje přijala podání ve věci žádosti k šetření. 

11. 6. 2014 - Ministerstvo vnitra přijalo podnět pod číslem MVCRX01Z5GPR. Podnět bude řešený Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly. Ministerstvo může na základě šetření nařídit úřadu, aby sjednal nápravu. Nařízení je možné také soudně vymáhat.

11. 6. 2014 - urgence odpovědi byla předána paní Marcelou Habrcetlovou, vedoucího oddělení sekretariátu hejtmana, panu Mgr. Robertovi Georgievovi, zástupci ředitele krajského úřadu. 

10. 6. 2014 - Ministerstvo vnitra a (ministerstvo žádost nedostalo) Krajský úřad Středočeského kraje nesplnil zákonem stanovenou povinnost odpovědět do 30 pracovních dní na podněty. Odpověď byla znovu urgována telefonicky na kraji, tentokrát přes Habrcetlovou Marcelu, vedoucího oddělení sekretariátu hejtamana (pověřenou zastupováním).

8. 5. 2014 jsem požádal Policii ČR, aby nadále pokračovala v šetření s tím, že rád poskytnu další dokumenty. Z nich podle mého názoru vyplývá, že trestní odpovědnost nesou členové rady. Policie přitom obvinila pouze pěšáka - tehdejší tiskovou mluvčí, která dostala pokyn "shora". Bylo by také zajímavé zjistit, kdo přesně se postaral o zanesení společnosti Koch & Koch, a.s., do interních dokumentů úřadu. Firma vznikla několik měsíců před zakázkou. Firmu založil advokát Adam Černý, který zastupuje Davida Ratha. Policii také upozorňuji na fakt, že úřad celou dobu nepostupuje transparentně. Také jsem požádal o vyšetřovací spis, ale ten mi pravděpodobně nebude poskytnutý, protože je ze zákona neveřejný.

8. 5. 2014 jsem požádal Ministerstvo vnitra, jako nadřízený orgán Krajského úřadu Středočeského kraje, aby prověřilo veškerý postup úřadu ve věci projektu Tojecool.cz včetně vyřizování odpovědí na stížnosti a žádosti dle zákona o svobodném přístupu k informacím.

8. 5. 2014 jsem požádal Krajský úřad Středočeského kraje, aby informoval o termínu zahájení interního šetření odpovědnosti jednotlivých úředníků. Dále zjišťuji, zda přijme úřad konkrétní opatření, aby se podobný nehospodárný projekt už neopakoval.

8. 5. 2014 jsem opětovně kontaktoval zastupitele Zbyňka Coufala a požádal ho, aby opět řešil projekt Tojecool.cz na radě kraje. Zastupitel zatím na e-mail nereagoval. Kraji totiž vnikla škoda ve výši 1,7 milionů korun, kraj přesto nevyužil možnosti podat proti výroku státního zástupce stížnost. Rozhodnutí o nestíhání Berill Maschekové tak nabylo právní moci.

Co se zatím podařilo?

29. 9. 2014 - Pokud jsem správně pochopil vyjádření Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5, tak zřejmě prověří práci státního zástupce nebo policie. Konkrétnější vysvětlení mi snad poskytne právní poradna Transparency International, kterou jsem v této věci už kontaktoval.

13. 9. 2014 - Evropská unie nepomůže. Projekt se netýká dotací z EU. Ze stejného důvodu tak nemůže zasáhnout v rámci projektů OpenCard nebo IZIP.

3. 9. 2014 - Útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality nemůže zahájit šetření. Protože se jedná o přezkum vyšetřování, je k tomu oprávněno Obchodní státní zastupitelství pro Prahu 5.

25. 8. 2014 - Ombudsman může prošetřit pouze přístup úřadu ohledně přístupu úřadu v poskytování informací. V této věci však nezahájí žádné šetření. Poslední naději tedy vkládám do případného pokračování šetření policie. 

19. 8. 2014 Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (číslo oznámení OOZ-50- 337/ČJ-2014-KR) postoupil šetření na Útvar odhalování korupce a finanční kriminality služby kriminální policie a vyšetřování. Tak uvidíme, jak to dopadne.

6. 8. 2014 - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje zjistilo, že případ Tojecool.cz už nešetří policie. To však zatím neznamená, že vyšetřování končí: "S ohledem na druh kriminality, kterou zmiňujete, bylo Vaše podání k dalším opatřením postoupeno Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu". 

4. 8. 2014 - legislativní odbor Parlamentu České republiky Poslanecké sněmovny se bohužel odmítá vyjádřit: "Odpovědi na tyto otázky Vám může podat především dotčený krajský úřad, příslušné ministerstvo v rámci své kontrolní působnosti anebo některý advokát, na kterého byste se mohl obrátit se žádostí o právní pomoc.". 

23. 7. 2014 - Ministerstvo financí odpovědělo, ale nezahájilo šetření (stáhněte si PDF). Ministerstvo totiž kontroluje jen hospodaření kraje jako celek. Projekt by musel někdo zařadit do vzorku veřejných zakázek, což se ovšem nestalo. Stát tím dává vzkaz občanům: hospodaří váš kraj špatně? My s tím nic nezmůžeme. 

28. 5. 2021 Zuzana Nekovářová, předsedkyně Finančního výboru Zastupitelstva Středočeského kraje, předala podnět k šetření Kontrolnímu výboru Středočeského kraje (předseda Jan Skopeček).

18. 5. 2014 Zastupitel Zbyněk Coufal už odmítá podnikat další kroky: "Opravdu nemohu a nechci suplovat policii a orgány činné v trestním řízení. Nemusím s lecčím souhlasit, k ledasčemu se mohu vyjádřit, ale to je tak všechno.". Pokud s postupem pana zastupitele nesouhlasíte, můžete využít kontaktní údaje a napsat mu svůj názor. Tojecool dle mého názoru spadá do oblasti výchovy a vzdělání, kterou právě pan Coufal zastupuje.

16. 5. 2014 Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 5 mi poskytlo zdůvodnění státního zástupce, které zprostilo obžaloby bývalou tiskovou mluvčí Berill Maschekovou (PDF).

17. 1. 2014 krajský úřad po opakované urgenci odpověděl na veřejně položené otázky. Kraj ve své odpovědi uvedl, že za projekt je odpovědná Rada Středočeského kraje ve složení: MUDr. David Rath, Ing. Zuzana Moravčíková, MVDr. Václav Beneš, Ing. Marcel Hrabě, PhDr. Marcel Chládek, Mgr. Zuzana Jentschke Stöcklová, JUDr. Karel Molnár, PaedDr. Milan Němec, Ing. Miloš Patera, Robert Povšík, Prof. MUDr. Zdeněk Sedl. Kraj uvedl, že nepodnikl vlastní šetření mj proto, že případ prošetřuje policie. Můžete si přečíst první vyjádření (PDF), které bylo zcela nedostatečné a druhé vyjádření (PDF), které už bylo konkrétnější.

10. 1. 2014 jsem oslovil e-mailem hejtmana Josefa Řiháka a zastupitele Zbyňka Coufala a Josefa Dovolila. Odpověděl mi pouze zastupitel Zbyněk Coufal. Jeho odpověď byla ve smyslu, že se sporným projektem nechce zabývat. Po krátké výměně názorů mi zastupitel napsal: "Možná se Vám již dostalo té informace a jestli ne, tak to s potěšením činím - sporný projekt Tojecool.cz (tedy ta fakta s ním spojená) byl znovu na programu jednání rady Středočeského kraje a s jediným hlasem proti bylo odsouhlaseno podání trestního oznámení v této věci. Netvrdím, že to byla zrovna moje iniciativa, která zabránila celou věc zamést pod koberec, ale něco jsem pro to udělal a tato kauza není uzavřená a bude mít pokračování."

28. května 2012 prošetřilo Ministerstvo vnitra postup krajského úřadu a objevilo řadu pochybení. Úřad vedl nedbale spisy, které se týkaly mojí komunikace a mých žádostí. Úřad také špatně stanovil cenu za zpřístupnění dokumentace k projektu Tojecool.cz. Další podrobnosti najdete ve článku Ministerstvo vnitra: krajský úřad v kauze Tojecool.cz porušil zákon. Kraj svá pochybení nikdy nenapravil: poslal pouze odpověď, že dokumentaci nemůže poskytnout, protože případ šetří policie.

Související odkazy

Tojecool.cz: státní zástupce zastavil stíhání bývalé krajské mluvčí + vývoj kauzy pod článkem
Tojecool.cz končí - projekt není potřebný + vývoj kauzy pod článkem
Pochybný projekt Středočeského kraje WWW.TOJECOOL.CZ + ukázka postupu úřadu